Alimenty
Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawa rodzinnego, która służy zapewnieniu środków utrzymania członkom najbliższej rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Środki utrzymania obejmują m.in. koszty wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, a także w stosownym zakresie zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Zakres obowiązku alimentacyjnego uzależniony jest od potrzeb uprawnionego i możliwości obowiązanego.
Niekiedy zachodzi potrzeba niezwłocznego (jeszcze przed wydaniem wyroku alimentacyjnego) uzyskania alimentów, czemu służy instytucja zabezpieczenia alimentów na czas trwania sprawy sądowej. W takiej sytuacji uprawniony uzyskuje niezbędne środki utrzymania jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku sądowego. Wysokość świadczeń alimentacyjnych może zmienić się w czasie, co na ogół wynika ze zwiększenia się potrzeb uprawnionego lub zmniejszenia możliwości majątkowych obowiązanego i wymaga uregulowania nowym wyrokiem.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:
  • doradztwa prawnego co do istnienia/nieistnienia obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu,
  • sporządzania pozwów alimentacyjnych, wniosków o zabezpieczenie alimentów i innych pism procesowych,
  • dochodzenia przed sądem alimentów na rzecz dziecka,
  • dochodzenia przed sądem alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
  • dochodzenia przed sądem alimentów na rzecz rodziców, rodzeństwa, innych uprawnionych członków rodziny,
  • prowadzenia spraw sądowych o podwyższenie i obniżenie alimentów,
  • prowadzenia spraw sądowych o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł.

Radca prawny Aleksandra Fedorowicz
663 388 977
Radca prawny Robert Kisielewski
733 866 123
Poniższy formularz służy do umówienia spotkania, wstępnej wyceny usługi. Odpowiedzi prosimy oczekiwać na wskazany adres e-mail. Nie gwarantujemy odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia. Wybierz Radcę, do którego kierujesz pytanie.
Radca A. Fedorowicz
Radca R. Kisielewski

wykonanie: - stargard.com.pl
nasz fanpage